OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

BLUE SPIRIT CLUB / GOLD SPIRIT CLUB

 

Društvo FMTG Services GmbH, Walcherstraße 1A, Stiege C2, Top 6.04, 1020 Wien nudi sljedeće bonus programe:

klub pogodnosti („Blue Spirit Club“) 

klub vjernosti („Gold Spirit Club“)

Za oba bonus programa vrijede sljedeći opći uvjeti poslovanja. 

 

1. Pravo na sudjelovanje i prijava 

1.1. Pravo na sudjelovanje 

Pravo na sudjelovanje imaju sve fizičke osobe nakon navršene 18. godine života s potpunom poslovnom sposobnošću. Po osobi je moguće samo jedno sudjelovanje. 

Zaposlenici društva FMTG Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG i društava sastavnica koncerna, kao i onih društava s kojima je sklopljen ugovor o upravljanju (Falkensteiner Hotels & Residences) nemaju pravo sudjelovanja. 

1.2. Prijava u Blue Spirit Club

Prijava se obavlja putem spiritclub.falkensteiner.com. Nakon što ispuni formular, podnositelj zahtjeva prima potvrdu putem poruke e-pošte koja sadrži članski broj i lozinku za prijavu. 

Članstvo u klubu pogodnosti Blue Spirit Club je besplatno.

1.3. Pozivnica u Gold Spirit Club

Nakon dostizanja statusa „Gold Spirit“ članovi kluba pogodnosti Blue Spirit Club, ali i drugi gosti koji nisu članovi kluba pogodnosti Blue Spirit Club, bit će pozvani u Gold Spirit Club. „Gold Spirit Status“ postiže se kad član/gost u dvije uzastopne godine 

ostvari bilo najmanje 20 noćenja u uključenim hotelima (pri čemu se broji svaka pojedina noć) ili

promet od najmanje 5.000,00 EUR (s PDV-om) u uključenim hotelima.

Član nakon toga poštom prima fizičku Gold Spirit karticu.

Članstvo u klubu Gold Spirit Club također je besplatno.

1.4. Prenosivost

Članska kartica odnosno članstvo nisu prenosivi na druge osobe.

Pogodnostima bonus programa može se koristiti član i jedan suputnik i one vrijede za najviše dvije sobe.

 

2. Sadržaj bonus programa

2.1. Blue Spirit Club

Članovi kluba pogodnosti Blue Spirit Club za noćenja s direktnom rezervacijom u hotelu ili rezervacijom putem internetske stranice www.falkensteiner.com dobivaju popust u iznosu od 5 % na sve javno dostupne tarife. Popust se ne odobrava za rezervacije po posebnoj tarifi (npr. grupne tarife, tarife za agencije, neto tarife, korporativne tarife za poduzeća).

Postoje i stalne posebne ponude, dodatni popusti, novosti, istaknuti detalji, događanja i nagradne igre. Te su ponude navedene na stranici prijave kluba pogodnosti Blue Spirit Club i kontinuirano se obnavljaju.

2.2. Gold Spirit Club

Članovi kluba Gold Spirit Club za noćenja s direktnom rezervacijom u hotelu ili rezervacijom putem internetske stranice www.falkensteiner.com dobivaju popust u iznosu od 10 % na sve javno dostupne tarife. Popust se ne odobrava za rezervacije po posebnoj tarifi (npr. grupne tarife, tarife za agencije, neto tarife, korporativne tarife za poduzeća).

Nadalje, članovi kluba Gold Spirit Club u uključenim hotelima dobivaju ekskluzivnu uslugu, između ostalog i osobni dar dobrodošlice u sobi, odnosno sobu više kategorije ako je dostupna. Usto, imaju se pravo koristiti i svim prednostima i uslugama kluba pogodnosti Blue Spirit Club.

2.3. Newsletter

Putem newslettera, koji redovito primaju putem e-pošte, članovi kluba Blue Spirit Club i kluba Gold Spirit Club dobivaju informacije o novim ponudama. 

 

3. Trajanje članstva

3.1. Blue Spirit Club

Članstvo je neograničeno.

3.2. Gold Spirit Club

Članstvo je u načelu ograničeno na 2 godine.

Tijekom navedenog razdoblja ponovo je potrebno ostvariti najmanje 20 noćenja ili promet od najmanje 5.000,00 EUR (s PDV-om) da bi se trajanje članstva produžilo za još dvije godine. Ako se članstvo ne produži, Gold Spirit kartica prestaje vrijediti. Međutim, ne prestaje članstvo u klubu pogodnosti Blue Spirit Club.  

Ako član u sljedećem razdoblju ponovno ispuni uvjete za sudjelovanje u klubu Gold Spirit Club, član će poštom primiti novu Gold Spirit karticu s novim datumom valjanosti.

 

4. Uključeni hoteli

U bonus programima sudjeluju hoteli FMTG grupacije Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG dostupni preko www.falkensteiner.com/hr/hotels-residences/pregled-hotela. Ondje navedeni hoteli u načelu se mogu promijeniti. 

Članovi se na adresi spiritclub.falkensteiner.com u svakom trenutku mogu informirati o važećim uvjetima i dostupnim prednostima.

 

5. Izmjene općih uvjeta poslovanja i bonus programa

Društvo FMTG Services GmbH ima pravo u svakom trenutku izmijeniti Opće uvjete poslovanja, sadržaj bonus programa i uključene hotele.

Član će biti obaviješten o izmjeni ovih Općih uvjeta poslovanja pisanim putem preko zadnje poznate adrese e-pošte ili na neki drugi prihvatljiv način. Smatrat će se da član odobrava izmjene ako unutar jednog mjeseca od obavijesti o izmjenama ne uloži prigovor pisanim putem. Društvo FMTG Services GmbH upozorit će člana u svojoj obavijesti na činjenicu izmjene Općih uvjeta poslovanja i upozoriti ga na to da se njegova šutnja po isteku jednog mjeseca od dostave obavijesti smatra pristankom na izmjene.

Ako član ne prihvati izmjene, smatrat će se da je tim putem otkazao svoje članstvo. Na to će društvo FMTG Services GmbH također posebno upozoriti člana prilikom slanja izmijenjenih Općih uvjeta poslovanja.

 

6. Završetak članstva

6.1. Otkazivanje članstva od strane člana

Član može otkazati svoje članstvo u svakom trenutku bez pridržavanja otkaznog roka i bez navođenja razloga slanjem e-maila na spiritclub@falkensteiner.com ili telefonom na broj +43 (0) 50 9911 1000.

6.2. Otkazivanje od strane društva FMTG Services GmbH

Društvo FMTG Services GmbH ima pravo na otkazivanje članstva bez pridržavanja otkaznog roka u slučaju postojanja važnih razloga. Važnim razlogom smatraju se sljedeći slučajevi:

korištenja programa mimo pravila ili na prijevaran način

neprimjereno ponašanje u hotelu.

6.3. Obustava bonus programa

Društvo FMTG Services GmbH pridržava pravo u svakom trenutku bez navođenja razloga okončati bonus programe ili ih zamijeniti drugim programima. 

Okončanje ili izmjena bonus-programa članovima ne daje pravo na potraživanja bilo koje vrste.

 

7. Podaci i zaštita podataka

Društvo FMTG Services GmbH pridržava se propisa o zaštiti podataka (GDPR, DSAG, TKG) u njihovoj važećoj verziji. Osobni podaci prikupljaju se, upotrebljavaju i prosljeđuju samo onda kad je to zakonom dopušteno ili klijent pristane na prikupljanje podataka.

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka, postupcima obrade i pravima ispitanika dostupna su u Odredbama o zaštiti podataka grupacije Falkensteiner Michaeler Tourism Group. Iste su dostupne na adresi https://www.falkensteiner.com/de/dataprotection.

 

8. Ostalo

Ako neka od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja je ili postane nedjelotvorna, to ne utječe na djelotvornost ostalih odredbi. Nedjelotvorna odredba zamijenit će se takvom odredbom koja je najsličnija gospodarskoj namjeri nevažeće odredbe. Isto vrijedi i za eventualne praznine koje mogu sadržavati ovi Opći uvjeti poslovanja.

Ovi Opći uvjeti poslovanja u cijelosti podliježu austrijskom pravu uz isključenje pravila o sukobu zakona i prodajnog prava UN‑a.

Za članove koji nisu potrošači u smislu članka 1. Zakona o zaštiti potrošača (KSchG), utvrđuje se isključiva nadležnost okružnog suda Innere Stadt u Beču za sve sporove proizašle iz i vezane za bonus-programe i Opće uvjete poslovanja.